بخشنامه جدید معافیت صادرات

ارسال نظر

سلام

مطابق بخشنامه شماره 210/99/71 مورخ 99/10/17 اعمال معافیت صادرات برای همه کالاها در سال های 97 و 98 منوط به رفع تعهد ارزی ( برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ) است به جز صادرات محصولات کشاورزی و صادرات خدمات فنی و مهندسی که نیاز به رفع تعهد ارزی ندارند.

 

فردان مشاور شما