بخشنامه جدید معافیت صادرات

ارسال نظر
سلام. ایا طبق بخشنامه جدید برای معافیت مالیاتی صادرات برگشت ارز ضروری است ؟ شرط رفع تعهد ارزی چیست ؟