اقلام قانونی دریافتی یک کارگر در سال ۹۹

0

سلام. برای استخدام یک کارگر حداقل چقدر در ماه باید پرداخت کنیم ؟ چه اقلامی در حقوق قانونی و الزامیه ؟

جولای 12, 2020
نام
ایمیل

1
0

سلام

موارد زیر حداقل پرداختهای الزامی قانونی به یک کارگر در سال 1399 خواهد بود :

حقوق پایه :                                        18.354.3270 ریال

حق مسکن :                                           2.000.000 ریال

حق خواروبار :                                       4.000.000 ریال

حق مرخصی: (20 ساعت در ماه)                 1.529.523 ریال

حق بیمه سهم کارفرما :                             5.601.483 ریال

سنوات یک ماه :                                      1.529523 ریال

عیدی یک ماه :                                      3.059.045 ریال

جمع :                                              36.073.844  ریال

 

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
جولای 16, 2020
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل