افزایش حق مسکن کارگران 99

0

حق مسکن سال 99 چقدر و از چه ماهی افزایش می باید؟

ژوئن 19, 2020
نام
ایمیل

1
0

وقت بخیر،

مطابق با مصوبه خرداد ماه سال 99 شورای عالی کار حق مسکن از 100 به 300 هزارتومن افزایش یافته و جهت تصویب دولت به هیات وزیران ارجاع داده شده است.

طی مصوبه فوق، حق سنوات از 175 هزار تومان به 100 هزارتومان کاهش و حقوق پایه با 5 درصد رشد از 21 درصد به 26 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافته است.

زمان افزایش فوق به زمان تصویب آن در هیات وزیران بستگی دارد و امکان افزایش از ابتدای سال نیز وجود دارد.

 

 

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل