ارزش افزوده واردات خدمات

0

سلام . ارزش افزوده در زمان واردات خدمات فنی و مهندسی بر چه اساسی محاسبه میشود ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام.

طبق ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت خواهد بود.

 

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
ژانویه 25, 2021
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل