بخشنامه های مالیاتی

ابلاغ صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح ­شده درباره بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات­های مستقیم

ابلاغ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)

ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درخصوص استهلاک بدهی ناشی از مابه­ التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­ های قطعی (قیمت واقعی) شرکت­های توزیع نیروی برق در سال ۱۳۸۶ و سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور و سالهای بعد

ابلاغ مصوبه هیات مقررات ­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات­های مستقیم

ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی

ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶ درخصوص مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

ابلاغ نظریه شماره ۴۷۶۹۱/۳۲۰۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ در خصوص بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم