۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۷۵ ، ۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۲۸

هر روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۰ پاسخگوی شما هستیم

  • فصل اول کلیات و تعاریف
  • فصل پنجم سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن
  • فصل چهارم وظایف و تکالیف مودیان
  • فصل دهم تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا
  • فصل دوم معافیت ها
  • فصل سوم ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
  • فصل ششم سایر مقررات
  • فصل نهم سایر مالیات ها و عوارض خاص
  • فصل هشتم حقوق ورودی
  • فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات