۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۷۵ ، ۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۲۸

هر روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۰ پاسخگوی شما هستیم

  • فصل اول معافیت ها
  • فصل پنجم وظایف مودیان
  • فصل چهارم مقررات عمومی
  • فصل دوم هزینه های قابل قبول و استهلاک
  • فصل سوم قرائن و ضرائب مالیاتی
  • فصل ششم وظایف اشخاص ثالث
  • فصل نهم وصول مالیات
  • فصل هشتم ابلاغ
  • فصل هفتم تشویقات و جرایم مالیاتی