بخشنامه

 

شماره: ۲۳۰/۹۶/۶۴

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

 

ابلاغ تصویب ­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران قم

 

 

به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره ۴۱۸۵۸/ت۵۴۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران قم، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

 

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : 230/96/64
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1396/05/01
موضوع بخشنامه مالیاتی : ابلاغ تصویب ­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم