بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۶/۳۴

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

 

ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم

 

به منظور همکاری و هماهنگی لازم در جهت هر چه بهتر انجام شدن وظایف و ماموریت های محوله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شناسایی و انجام اقدامات موثر در جهت تقویت هر دو وزارتخانه به منظور رفع معضلات و مشکلات در حوزه های قرآنی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی و … مودیان موضوع  بند (ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون فوق الذکر، به پیوست تصویر تفاهم نامه شماره۱۱۷۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اموراقتصادی و دارئی، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : 230/96/34
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1396/02/30
موضوع بخشنامه مالیاتی : ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم