بخشنامه

شماره: ۲۳۰/۹۶/۱۴۵

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

 

ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده۲

نظر به اینکه بر اساس بند ۴ الحاقی به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بند (۱) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، خارج گردیده‌اند، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۳۰۶/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد:

“اسامی بنیادها و نهادهایی که بر اساس نظر مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل جهت ابلاغ به سازمان امور مالیاتی و مراجع ذی‌ربط برای رعایت مفاد قانون درباره آنهاایفاد
می گردد.

   بدیهی است مفاد تبصره های ماده ۲ قانون درخصوص این بنیادها و نهادها و تکالیف آنها در مورد پرداخت مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود.

۱-بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی

۲- کمیته امداد امام خمینی(ره)

۳- سازمان تبلیغات اسلامی

۴- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۵- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۶- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

۷- ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

۸- مرکز خدمات حوزه های علمیه

۹- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

۱۰- جامعه المصطفی (ص) العالمیه”

 

نادر جنتی

معاون مالیات­های مستقیم

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : 230/96/145
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1396/10/21
موضوع بخشنامه مالیاتی : ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده2