فردان نحوه ثبت خریددر صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت فروش در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت واردات در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت صادرات در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت پیمانکار در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت کارفرما در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت اجاره در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت حق العمل کاری در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت ساخت املاک در صورت معاملات فصلی

نحوه ثبت فعالیتهای ساخت و فروش املاک در صورت معاملات فصلی چگونه است؟

جدول “گزارش فعالیتهای ساخت و فروش املاک” در صورت معاملات فصلی نیز مانند سایر جداول اطلاعات به دو روش آنلاین و آفلاین قابل ارائه می باشد.

روش آنلاین :

پس از ورود به جدول “گزارش فعالیتهای ساخت و فروش املاک” در سامانه آنلاین صورت معاملات (روش ورود به سامانه آنلاین و ایجاد گزارش معاملات فصلی) اطلاعات مورد نیاز به شرح ذیل تکمیل میگردد:

۱- نوع گزارش: 

دارای دو گزینه «عادی» و «برگشتی» است. در صورت فروش ملک گزینه «عادی» و در صورت فسخ قرارداد مربوطه گزینه «برگشتی» را انتخاب نمایید.

۲- نوع شخص طرف معامله: 

دارای دو گزینه است؛ خریدار و فروشنده، که با توجه شخصیت پیمانکار انتخاب نمایید.

۳- نوع شخص: 

دارای دو گزینه است؛ حقیقی و حقوقی، که با توجه شخصیت طرف معامله انتخاب نمایید.

۴- تابعیت: 

دارای دو گزینه است؛ ایرانی و خارجی، که با توجه تابعیت طرف معامله انتخاب نمایید.

۵- نام و نام خانوادگی: 

در این قسمت نام و نام خانوادگی طرف معامله را درج نمایید. در صورت انتخاب شخصیت حقوقی، نام شرکت را در فیلد مربوطه وارد نمایید.

۶- شماره اقتصادی و شناسه ملی: 

در این قسمت کد اقتصادی یا شناسه ملی برای شخص حقوقی و کد ملی را برای شخص حقیقی حسب مورد درج نمایید.

۷- پیش کد شهر و تلفن: 

کد شهر و تلفن پیمانکار قابل ثبت می‎باشد اما درج آن الزامی نیست.

۸- استان و شهر: 

نام استان و شهر را از منوی فیلد مربوطه انتخاب نمایید.

۹- آدرس و کد پستی

در این قسمت آدرس و کد پستی قابل ثبت می‎باشد اما درج کد پستی الزامی نیست.

۱۰- نوع معامله (رسمی/عادی): 

دارای دو گزینه است؛ رسمی و عادی ، که با توجه تابعیت طرف معامله انتخاب نمایید.

۱۱- شماره و تاریخ معامله:

شماره معامله و تاریخ وقوع را درج نمایید.

۱۲- نوع کاربری:

نوع کاربری را از  فیلد مربوطه و از بین گزینه‌های مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، آموزشی، خدماتی، سایر اماکن،؛ انتخاب نمایید.

۱۳- پلاک ثبتی: 

پلاک ثبتی ملک مورد معامله را (در صورت وجود) درج نمایید.

۱۴- استان و شهر (مورد معامله):

استان و شهر محل ملک مورد معامله را از منوی مربوطه انتخاب نمایید.

۱۵- آدرس ملک و کد پستی

آدرس ملک مورد معامله و کد پستی (در صورت وجود) را درج نمایید.

۱۶- توضیحات: 

توضیحات مربوط به ملک ساخته شده یا فروش رفته را در این قسمت درج نمایید.

۱۷- شماره و تاریخ سند: 

شماره و تاریخ صند حسابداری را درج نمایید. ثبت این اطلاعت الزامی نیست.

۱۸- توضیحات پرداخت: 

توضیحات در مورد چگونگی پرداخت شامل تقسیط و … را درج نمایید. ثبت این اطلاعت الزامی نیست.

۱۹- نوع معامله: 

نوع معامله را از بین گزینه‎های «ریالی»، «ارزی» و «ارزی-ریالی» انتخاب نمایید.

۲۰- تاریخ پرداخت: 

تاریخ پرداخت را درج نمایید.

۲۱- مبلغ پرداخت: 

مبلغ دریافتی را درج نمایید.

پس از تکمیل فرم دکمه ثبت را بزنید تا فرایند ثبت رکورد ساخت و پیش فروش املاک تمام شود یا اینکه دکمه ثبت و جدید را بزنید تا رکورد بعدی، را تکمیل نمایید.

روش آفلاین:

پس از ورود به جدول «ساخت و فروش املاک» در نرم افزار  آفلاین صورت معاملات (روش ورود به سامانه آفلاین و ایجاد گزارش معاملات فصلی) اطلاعات مورد نیاز مانند روش آنلاین که در بالا توضیح داده شد تکمیل میگردد.

نحوه ثبت گزارش فعالیتهای ساخت و فروش