مالیات حق واگذاری سرقفلی چگونه محاسبه میشود ؟

 

مطابق ماده ۵٩ ق.م.م :

در زمان انتقال حق واگذاری محل ( سرقفلی ) مالیات به میزان ٢ درصد “مبلغ دریافتی مالک سرقفلی”  از مالک (فروشنده)  دریافت می شود.

حق واگذاری محل (سرقفلی) از نظر قانون حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل می باشد.

نکته ١ :  مالیات حق واگذاری (سرقفلی) صرفا درمورد املاک با کاربری تجاری مطالبه می شود.(ماده ۵٩)

نکته ٢ :  انتقال حق واگذاری (سرقفلی) در هر کدام از حالتهای رسمی، وکالتی، مبایعه نامه ای، کلیدی و … مشمول مالیات می باشد. (ماده ۵٩)

نکته ٣ :  در حالتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها باشد و همچنین در حالتی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به نیابت از مالک انتقال داده میشود در محاسبه مالیات نقل و انتقال مبلغ ذکرشده در سند بجای ارزش معاملاتی ملاک عمل قرار خواهد بود. (ماده ۶۶)

نکته ۴ :  فسخ یا اقاله (لغو) معامله ( به موجب قانون یا توسط متعاملین ) تا شش ماه از تاریخ انتقال معامله جدید محسوب نمیشود و پس از شش ماه به عنوان معامله جدید مشمول مالیات سرقفلی خواهد بود. (ماده ۶۷)

نکته ۵ : اگر پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مکلف است با درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده را مسترد کند. (ماده ۷۲)

نکته ۶ :  مالیات حق واگذاری (سرقفلی) صرفا در سال ٩۵ با توجه به الزام بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ٩۵ به روشی دیگر محاسبه می شود :

به میزان ٣٠٪‏ از ده برابر ارزش معاملاتی ملک


تلفن مشاور مالیاتی فردان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.


اشتراک گذاری
موضوع : مالیات حق واگذاری (سرقفلی) چگونه محاسبه میشود؟