مالیات املاک مسکونی خالی چگونه محاسبه میشود ؟

 

مطابق ماده ۵۴ مکرر ق.م.م :

واحدهای مسکونی خالی در شهرهای با جمعیت بیشتر از صدهزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات به شرح زیر هستند :

سال دوم : معادل یک دوم مالیات اجاره یک سال طبق جدول املاک مشابه

سال سوم :  معادل یک مالیات اجاره یک سال طبق جدول املاک مشابه

سال چهارم به بعد :  معادل یک و نیم برابر مالیات اجاره یک سال طبق جدول املاک مشابه

نکته ۱ : یک ملک مسکونی زمانی واحد خالی تلقی می شود که سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) آن را به عنوان واحد خالی شناسایی کرده باشد.

نکته ۲ : طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ :  وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند..

نکته ۳ : سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا کنون ایجاد نشده است و اجرای این ماده منوط به ایجاد و اجرای آن است.

اشتراک گذاری
موضوع : مالیات املاک مسکونی خالی