مالیات اجاره چگونه محاسبه میشود؟

مالیات اجاره اشخاص حقیقی معادل است با 75% اجاره دریافتی ضرب در نرخ‌های ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم (15% تا 50 میلیون تومان، 20% از 50 تا 100 میلیون تومان و 25% از 100 میلیون تومان به بالا)

مالیات اجاره اشخاص حقوقی (در صورتی که مالک باشند) معادل از با 75% اجاره دریافتی ضرب در نرخ ماده 105 قانون مالیات های مستقیم (25%)

مالیات اجاره

به عنوان مثال اگر ملکی با اجاره ماهانه 1.000.000 تومان اجاره داده شده باشد :

درامد اجاره سالانه 12.000.000 = 12 * 1.000.000

درامد مشمول مالیات اجاره 9.000.000 = 75% * 12.000.000

مالیات اجاره در حالت موجر حقیقی 1.350.000 = 15% * 9.000.000

مالیات اجاره در حالت موجر حقوقی 2.250.000 = 25% * 9.000.000

نکات مربوط به مالیات بر درامد اجاره

1- اجاره دست دوم: هر گاه موجر (اجاره دهنده) مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی.

2- اجاره به اعضای خانواده: محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند، اجداد و افراد تحت تکفل اجاری تلقی نمی گردد، مگر آنکه به موجب اسناد و مدارک ثابت شود اجاره پرداخت می شود.

3- اجاره با اثاثیه و آپارتمان مبله: املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شوند، درآمد ناشی از اجاره اثاثیه و ماشین آلات نیز جز درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون می باشد.

4- هزینه‌های مالک: هزینه هایی که به عهده مالک باشد و توسط مستاجر پرداخت شود به اجاره بها اضافه شده و مشمول مالیات می باشد

5- مالیات تکلیفی اجاره (تبصره 9 ماده 53): اشخاص حقوقی ( شامل شرکت های دولتی و غیر دولتی) مکلف‌اند مالیات درامد اجاره را از اجاره بهای پرداختی کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل ملک پرداخت نمایند.

6- متراژ معاف: درآمد اجاره واحد (های) مسکونی در تهران تا 150 متر (زیربنای مفید) و در سایر نقاط تا 200 متر از مالیات معاف است.

7- مبنای تشخیص مالیات: درآمد اجاره بر اساس قرارداد مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در صورتی که وجود نداشته باشد یا مبلغ مندرج در آن از 80% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه کمتر باشد، اجاره بها بر اساس جدول املاک مشابه تعیین می گردد.

8- اجاره به اشخاص حقوقی: در صورتی که مستاجر شخصیت حقوقی باشد (مشمولات تبصره (9) ماده (53)) اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول اجاره خواهد بود. بر این اساس، جهت تعیین مالیات درامد اجاره مالک، مبالغ ثبت شده در دفاتر قانونی مستاجر و استعلام از حوزه مالیاتی عملکرد آن مورد توجه می باشد.

9- مالیات واحدهای مسکونی خالی: واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از یکصد هزار نفر از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره خواهند بود. سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقهسال سوم: معادل مالیات متعلقهسال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه

10- اجاره محل سکونت مالک: هر گاه مالک واحد مسکونی، خود محل دیگری را جهت سکونت اجاره نماید، اجاره پرداختی از اجاره بهای دریافتی کسر و سپس مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

11- معافیت مالیاتی اجاره: هر گاه مالک شخص حقیقی بوده و هیچ گونه درآمد دگیری نداشته باشد، مبلغی را سالانه طبق قانون بودجه از مالیات معاف خواهد بود و مازاد بر آن مشمول مالیات درامد اجاره است. این معافیت برای سال 99 مبلغ 288,000,000 ریال در سال است.

جهت مطالعه بیشتر به مواد 52 تا 57 و بخشنامه‌های مربوط در قانون مالیات های مستقیم مراجعه فرمایید.


تلفن مشاور مالیاتی فردان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.


اشتراک گذاری
موضوع : مالیات اجاره