– فردان مشاور مالیاتی

ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم :

هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹مكرر اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از ۱۲۰ روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌هاي تبصره ۱۱ ماده ۵۳ اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي‌شود:

سال اول- معادل شش برابر ماليات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر ماليات متعلقه

سال سوم به بعد- ‌معادل هجده برابر ماليات متعلقه

واحدهاي نوساز پس ز دوازده ­ماه و در طرح (­پروژه‌) هاي انبوه‌سازي پس از هجده‌ ماه از زمان صدورگواهي اتمام عمليات ساختماني (­موضوع ماده (100) قانون شهرداري مصوب 11/‏4/‏1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي‌شوند.

وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ­ماه قبل از اتمام مهلت‌هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند.

ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395، كه داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها، دو برابر ضرايب مذكور در صدر ماده اعمال مي‌شود.

ماليات موضوع اين ماده تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران  به يك مميز بيست و پنج صدم (۲۵/‏۱) برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره ۱- در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت ۱۲۰ روزه  مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تير­ماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ­ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي شود. جريمه موضوع ماده ۱۹۰ اين قانون، براي پرداخت‌هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي­شود. پس از لازم‌الاجراء شدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.

 تبصره ۲- سازمان امور مالياتي موظف است هر شش­ ماه يك­ بار گزارش اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.

بصره- در صورتي كه مالك، واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاري موضوع ماده 54 اين قانون يا ميانگين قيمت‌هاي روز منطقه موضوع ماده 64 اين قانون، از طريق سامانه معاملات املاك كه وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت حداكثر سه­‌ماه از لازم‌الاجراءشدن اين ماده، با استفاده از امكانات موجود، راه‏اندازي و اجراء مي‏كند، عرضه نمايد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نميشود. اگرمالك بيش از دوبار از اجاره يا فروش ملك خود به‌ قيمتهاي مذكور خودداري كند، واحد مذكور از زماني كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، حسب مورد مشمول ماليات موضوع اين ماده يا جريمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون ميشود.

سامانه معاملات املاك بايد به گونه‌اي طراحي شود كه قابليت ارزش‌گذاري واحدهاي مسكوني به قيمت‌هاي مذكور، امكان ثبت درخواست متقاضي خريد يا اجاره املاك عرضه‌شده در آن و ثبت تحقق يا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نياز، وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند از منابع تخصيص ‌يافته حاصل از ماليات بر خانه‌هاي خالي براي تأمين هزينه‌‏ هاي ارتقاء و نگهداري اين سامانه استفاده نمايد كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي‌گردد.

تبصره 4- واحدهاي مسكوني موقوفه كه براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خيريه امكان اجاره آنها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.

اشتراک گذاری
خروج از نسخه موبایل