قیمت نرم افزار حسابداری راهکاران ابری همکاران سیستم

نرم‌افزار راهکاران ابری همکاران سیستم یک ERP تحت وب مبتنی بر رایانش ابری است.

تهیه، استقرار و راه‌اندازی چنین نرم‌افزاری متفاوت از نرم‌افزارهای سنتی قابل نصب و محدود است.

قیمت راهکاران ابری بر اساس نیاز مشتری و ماژول‌های مورد نیاز و شرایط محیطی شرکت تعیین می‌شود.

جهت آگاهی از قیمت و چگونگی محاسبه آن لطفا با ما تماس گیرید.

درخواست دمو راهکاران ابری
تلفن نمایندگی راهکاران ابری

راهکارهای نرم‌افزاری راهکاران ابری همکاران سیستم