آیا سازمان امور مالیاتی از فوت یک فرد ایرانی در خارج از کشور باخبر می شود ؟

مطابق ماده ۳۳ ق.م.م

بله، ماموران کنسولی ایران در خارج از ایران موظفند ظرف سه ماه از اطلاع از فوت هر ایرانی مراتب را با ذکر اطلاعات اموال ماترک و ارزش آنها از طریق وزارت خارجه به وزارت امور اقتصادی اطلاع دهند.