فردان نحوه ثبت خریددر صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت فروش در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت واردات در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت صادرات در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت پیمانکار در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت کارفرما در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت اجاره در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت حق العمل کاری در صورت معاملات فصلی
فردان نحوه ثبت ساخت املاک در صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی چیست ؟

مطابق ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

آن دسته از اشخاص حقوقی (شرکتها) و اشخاص حقیقی (مشاغل) که مشمول الزام ارائه صورت معاملات فصلی هستند، ( مشاهده فهرست مشمولین)

باید ظرف ۴۵ روز از پایان هر فصل فهرستی از معاملات خود در طی آن فصل را به یکی از دو روش آنلاین یا آفلاین به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

این معاملات در قالب گزارشات و جداول مشخصی از اطلاعات باید ارائه شوند،

به این معنی که نیازی به ثبت تمام اطلاعات مالی طی فصل در این گزارشات نیست، بلکه با توجه به عناوین گزارشات موجود (فروش، خرید، واردات، صادرات، اجاره، اطلاعات پیمانکار، اطلاعات کارفرما، حق العمل کاری، ساخت و فروش املاک) صرفا اطلاعات این فعالیتها باید گزارش شود.

البته همه اقلام درآمدی و هزینه ای مشمول ثبت در صورت معاملات فصلی نیستند و موارد عدم شمول ثبت در معاملات فصلی نیازی به ثبت در گزارشات فصلی ندارند.

جهت مطالعه راهنمای تهیه فایل صورت معاملات فصلی برای هر کدام از گزارشات فصلی روی نام گزارش کلیک کنید.

عدم ثبت و ارسال صورت معاملات فصلی از یک سو مشمول جریمه خواهد بود، (مشاهده جرائم صورت معاملات فصلی)

و از دیگر سو در فرایند رسیدگی مالیاتی اطلاعات ثبت شده در دفاتر و اظهارنامه باید با معاملات ثبت شده در صورت معاملات فصلی منطبق باشد