آدرس و تلفن ادارات مالیاتی استان تهران

آدرس و تلفن ادارات مالیاتی استان تهران به شرح ذیل است :

کد پستی فکس تلفن نشانی نام ساختمان اداره کل ردیف
 ۱۵۱۸۷۳۳۱۱۵  ۸۸۸۸۹۹۹۲ مستقیم:

۸۸۲۰۶۰۴۰

میدان ونک چهار راه جهان کودک، خیابان نلسون ماندلا، جنب بانک
ملی پلاک
  اداره کل امورمالیاتی ارزش
افزوده استان تهران
۱
     ۲۲۶۰۲۵۷۸ ظفر خیابان گوی آبادی خیابان شهید محمد دلیری نبش کوچه –
افشین
  ارزش افزوده شماره ۲
 ۱۵۱۷۹۷۴۴۷۱۱  ۸۸۱۹۲۸۱۳ مستقیم:

۸۸۱۹۲۸۲۱-۲۳

میدان ونک گاندی جنوبی کوچه ۲۵   اداره کل امورمالیاتی
شمیرانات استان تهران
۳
     ۸۸۵۱۴۳۳۳ خ شریعتی نرسیده به پل سید خندان کوچه اشراقی پلاک ۱۴   وصول و اجراء ۴
۳۳۴۱۶۶۹۱۴۵   ۲۶۵۶۶۴۴۶ جاده کمربندی روبروی مجموعه ورزشی شهدای لواسانات خیابان
پرواز
  لواسانات ۵
۳۳۴۵۱۱۸۷۹۱   ۲۶۵۰۴۶۱۰ بلوار امام خمینی روبروی بانک تجارت پلاک ۹۹۸ ساختمان اداری   قشم ۶
۱۹۱۱۷۸۳۴۶۳     خ ظفر بعد از بانک پارسیان پلاک ۷۶   هیات حل اختلاف و شرکتها ۷
۳۹۷۳۱۳۹۱۱۱ ۷۶۵۰۸۹۲۳ ۷۶۵۱۳۸۰۰

۷۶۵۱۲۸۰۰

رودهن خیابان امام بوستان یازدهم جنب شهرداری   اداره کل امورمالیاتی شرق
استان تهران
۸
۱۶۵۶۱۹۸۵۵۶  فردان ۷۶۲۳۶۶۵۷ بومهن خیابان محراب جنب آتش نشانی   بومهن ۹
۳۹۷۱۸۱۵۱۵۱   ۷۶۳۲۷۷۷۷ بلوار غربی خیابان امام خمینی کوچه دارائی   دماوند ۱۰
۱۶۵۸۱۷۹۹۵۴   ۷۶۲۹۳۱۷۱ فاز ۴ شهر جدید پردیس   پردیس ۱۱
۳۹۸۱۶۴۵۸۶۳   ۷۶۴۰۳۷۵۹ خیابان پاسداران خیابان پلیس جنب نیروی انتظامی   فیروز کوه ۱۲
۱۸۴۳۷۱۳۸۳۱ ۵۵۹۵۵۵۶۶ مستقیم:

۵۵۹۶۲۹۹۲-۴

شهرری نرسیده به میدان شهرداری انتهای کوچه رفاه   اداره کل امورمالیاتی جنوب
استان تهران
۱۳
۳۳۹۱۴۳۳۴۹۷   ۳۶۰۱۷۶۱۰ مجتمع ادارات روبروی اداره ثبت و اسناد   پاکدشت ۱۴
۳۳۷۱۸۱۳۳۴۴   ۳۶۱۲۲۵۵۸ میدان کلانتری بلوار دانشگاه پیام نور جنب کمیته امداد   قرچک ۱۵
۳۳۱۴۹۴۴۶۸۸   ۵۶۱۲۶۶۵۵ خیابان نواب صفوی جنب اداره گاز   اسلام شهر ۱۶
۳۳۷۱۸۱۳۳۴۴   ۳۶۲۴۴۰۵۹ خیابان شهید بهشتی مجتمع ادارات جنب بانک ملی   ورامین ۱۷
۳۳۸۱۷۱۳۱۵۷   فردان ۳۶۷۲۳۱۹۱ خیابان امام خمینی خیابان کارگر جنب تربیت معلم   پیشوا ۱۸
۳۳۱۹۹۴۸۸۵۳   ۵۵۲۶۵۲۵۲ چهاردانگه جاده ساوه انتهای شهرک مطهری خیابان شهید جان زمینی ،
انتهای خیابان پلاک
  چهاردانگه ۱۹
۱۸۳۵۱۱۸۴۱۶     حسن آباد فشافویه کنارگرد جنب آتش نشانی   حسن آباد فشافویه ۲۰
 ۳۳۵۱۷۹۳۵۵۷  ۶۵۲۲۵۱۶۳

داخلی:

۲۳۴ و ۲۳۵

 ۶۵۲۲۵۰۵۲  شهریار شهرک اداری اندیشه جنب دادگستری    اداره کل امورمالیاتی غرب
استان تهران
۲۱
 ۳۷۶۱۹۵۳۵۵۸    ۵۶۴۲۱۳۹۰  خیابان امام خمینی خیابان شورا    رباط کریم ۲۲
 ۳۷۵۴۱۱۳۳۱۷    ۴۶۸۰۳۰۹۹  شهر قدس ابتدای خیابان چمن    شهر قدس ۲۳
 ۳۷۵۹۱۵۱۱۹۳    ۵۶۳۱۲۵۵۱  خیابان اصلی گلستان فلکه دوم جنب دادگستری    بهارستان ۲۴
 ۳۱۷۶۱۷۷۶۵۳    ۶۵۱۴۰۲۹۸  ملارد مارلیک خیابان دکتر حسابی بلوار آرش جنب پارک    ملارد ۲۵

 

88398575 9124358640