۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۷۵ ، ۰۲۱-۸۸۳۹۸۵۲۸

هر روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۰ پاسخگوی شما هستیم

فردان حساب یار

فردان حساب یار

روزشمار اقدامات مالی و مالیاتی


آخرین مهلت ارسال معاملات فصلی تابستان 98

 

نکته: مهلت قانونی ارسال صورت معاملات فصلی 45 روز پس از پایان فصل می باشد، اما با توجه به اینکه آخرین روز این مهلت مصادف با چهارشنه 15 آبان تعطیل رسمی است در روز کاری بعد از آن ارسال صورت معاملات فصلی امکان پذیر است. در تهران و سایر شهرهایی که پنجشنبه ادارات مالیاتی تعطیلند روز آخرشنبه 18 آبان و در سایر شهرهایی که ادارات مالیاتی پنجشنبه دایرند همان پنجشنبه 16 آبان آخرین مهلت ارسال خواهد بود.

تازه ها فهرست کامل
خدمات ما فهرست کامل
نرم افزار سپیدار فهرست کامل
نرم افزار راهکاران فهرست کامل
مطالب مالیاتی فهرست کامل
آخرین مستندات قانونی مالیاتی فهرست کامل