اصلاح بند (خ) ماده ۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

اصلاح بند (خ) ماده ۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

اصلاح بند (خ) ماده ۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

شماره: 200/97/150
تاریخ: 1397/11/10

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ راجع به ابلاغ دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق مذکور به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل یادشده به شماره ۲۲۶۴۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد لازم الاجراست به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می­گردد.

بند (خ) اصلاحی ماده یک دستورالعمل فوق الذکر:
اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان می­باشد.۵۴-۲۵/۱۰

سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سایر مطالب مرتبط

 

‌بازگشت به بالا